Tin tức    /  Tin bảo vệ tầng ô - dôn
Việt Nam tham dự Hội thảo kỹ thuật Liên khu vực lần thứ nhất và cuộc họp mạng lưới khu vực dành cho các cán bộ quốc gia về ô-dôn tại Pháp Việt Nam tham dự Hội thảo kỹ thuật Liên khu vực lần thứ nhất và cuộc họp mạng lưới khu vực dành cho các cán bộ quốc gia về ô-dôn tại Pháp Ngày đăng: 05/04/2018 Chương trình hỗ trợ tuân thủ OzonAction thuộc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật liên khu vực lần thứ nhất và Cuộc họp Mạng lưới khu vực dành cho...
Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozon (16/9) Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozon (16/9) Ngày đăng: 03/04/2018 Năm 2017 ghi dấu mốc kỷ niệm 30 năm Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozon. Đóng vai trò trong lễ kỷ niệm, Ban thư ký Ozon đã khởi động một chiến dịch truyền thông trước...
Cơ hội thực hiện các dự án giảm phát thải theo Cơ chế tín chỉ chung Cơ hội thực hiện các dự án giảm phát thải theo Cơ chế tín chỉ chung Ngày đăng: 20/03/2018 Vừa qua, tại TP Hải Phòng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản (IGES) tổ chức Hội thảo giới thiệu Cơ chế tín...
Xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC và Polyol trộn sẵn HCFC-141b năm 2017 Xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC và Polyol trộn sẵn HCFC-141b năm 2017 Ngày đăng: 16/01/2018 Hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC năm 2017 là 3.600.000 kg, được phân bổ cho 18 doanh nghiệp trên nguyên tắc trung bình thực nhập 3 năm liên tiếp.
Trang    1   2   3