Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thúc đẩy khung minh bạch trong báo cáo khí hậu của Việt Nam
Thúc đẩy khung minh bạch trong báo cáo khí hậu của Việt Nam
Tăng cường năng lực xây dựng báo cáo khí hậu của Việt Nam
Tăng cường năng lực xây dựng báo cáo khí hậu của Việt Nam
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Biến đổi khí hậu
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Biến đổi khí hậu
Phát động cuộc thi ảnh “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”
Phát động cuộc thi ảnh “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”
Đối thoại biên giới Việt Nam - Campuchia tăng cường kiểm soát buôn bán các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, HFC
Đối thoại biên giới Việt Nam - Campuchia tăng cường kiểm soát buôn bán các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, HFC
Phát động Cuộc thi ảnh chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”
Phát động Cuộc thi ảnh chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”