Hội đồng điều phối vùng sẽ đưa ĐBSCL phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Hội đồng điều phối vùng sẽ đưa ĐBSCL phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Nhân rộng mô hình ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo
Nhân rộng mô hình ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo
Hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC): Nâng mức đóng góp của Việt Nam cho ứng phó với BĐKH toàn cầu
Hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC): Nâng mức đóng góp của Việt Nam cho ứng phó với BĐKH toàn cầu
Khai mạc Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020
Khai mạc Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020
Ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Định hướng kế hoạch 5 năm lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu
Định hướng kế hoạch 5 năm lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu