Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tiếp tục tham vấn, hoàn thiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định
Tiếp tục tham vấn, hoàn thiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định
Lồng ghép vấn đề giới trong NDC
Lồng ghép vấn đề giới trong NDC
Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Biến đổi khí hậu  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Biến đổi khí hậu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên: Thay đổi nhận thức và hành động
Giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên: Thay đổi nhận thức và hành động
Việt Nam tham gia Cuộc họp các Ban bổ trợ lần thứ 50 của Công ước khí hậu
Việt Nam tham gia Cuộc họp các Ban bổ trợ lần thứ 50 của Công ước khí hậu
Trao giải Cuộc thi ảnh chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”
Trao giải Cuộc thi ảnh chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”