COP 25: Thảo luận về cơ chế hợp tác trong Thỏa thuận Paris
COP 25: Thảo luận về cơ chế hợp tác trong Thỏa thuận Paris
UNDP sẵn sàng hỗ trợ các nước tăng tốc phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH
UNDP sẵn sàng hỗ trợ các nước tăng tốc phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH
Việt Nam tham dự Hội nghị COP25 về biến đổi khí hậu
Việt Nam tham dự Hội nghị COP25 về biến đổi khí hậu
12 ý tưởng đạt giải thiết kế nhà ở an toàn thích ứng với BĐKH khu vực ven biển
12 ý tưởng đạt giải thiết kế nhà ở an toàn thích ứng với BĐKH khu vực ven biển
Hội thảo “Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá các - bon, cơ chế thị trường các - bon tại Việt Nam”
Hội thảo “Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá...
Việt Nam – Bangladesh: Trao đổi, chia sẻ về chính sách, kinh nghiệm về biến đổi khí hậu
Việt Nam – Bangladesh: Trao đổi, chia sẻ về chính sách, kinh nghiệm về biến đổi khí hậu