Hội thảo “Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá các - bon, cơ chế thị trường các - bon tại Việt Nam”
Hội thảo “Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá...
Việt Nam – Bangladesh: Trao đổi, chia sẻ về chính sách, kinh nghiệm về biến đổi khí hậu
Việt Nam – Bangladesh: Trao đổi, chia sẻ về chính sách, kinh nghiệm về biến đổi khí hậu
COP25 và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức tại Thành phố Madrid, Vương Quốc Tây Ban Nha từ ngày 02 đến ngày 13/12/2019
COP25 và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức tại Thành phố Madrid, Vương Quốc Tây Ban Nha từ ngày 02 đến ngày 13/12/2019
Hội nghị thượng đỉnh COP 25 sẽ tổ chức tại Tây Ban Nha
Hội nghị thượng đỉnh COP 25 sẽ tổ chức tại Tây Ban Nha
Kinh tế tuần hoàn giúp Việt Nam phát triển bền vững
Kinh tế tuần hoàn giúp Việt Nam phát triển bền vững
Việt Nam - Pháp: Tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Việt Nam - Pháp: Tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường