Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
THÔNG TIN BÁO CHÍ LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN NĂM 2019 VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ LOẠI TRỪ CÁC CHẤT HCFC  CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II (HPMP II)
THÔNG TIN BÁO CHÍ LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN NĂM 2019 VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ LOẠI TRỪ CÁC CHẤT HCFC CỦA VIỆT NAM GIAI...
Tuần lễ biến đổi khí hậu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Tuần lễ biến đổi khí hậu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương
Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
Bản sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Bản sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Tiếp tục tham vấn, hoàn thiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định
Tiếp tục tham vấn, hoàn thiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định