Tin tức / Tin hoạt động
THÔNG TIN Phát động Cuộc thi sáng tác nghệ thuật Chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”
Ngày đăng: 16/09/2021
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan phát động Cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn 16/9/2021.

 

Mục đích của Cuộc thi nhằm đẩy mạnh Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và phòng chống dịch bệnh của cộng đồng xã hội; nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu, những hoạt động, thành tựu đạt được của Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các Bản sửa đổi, bổ sung trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal nhiều năm qua; đồng thời thông qua Cuộc thi huy động sự ủng hộ của cộng đồng trong việc giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) và loại trừ dần các chất HFC; Tăng cường hợp tác với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và cộng đồng quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam theo 02 độ tuổi: 06 đến 15 tuổi và được sự đồng ý xác nhận đăng ký tham gia của đại diện bố hoặc mẹ; trên 15 tuổi với 03 thể loại thi gồm nhiếp ảnh, vẽ tranh và vẽ tranh công nghệ.

Yêu cầu về nội dung thể hiện của tác phẩm dự thi: i) Thành tựu, hành động, trách nhiệm và lợi ích liên quan đến việc thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali; ii) Phản ánh chủ đề Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2021, các hoạt động hưởng ứng phong trào phòng, chống dịch CoVid-19 của cộng đồng. Tác phẩm dự thi phải được sáng tác trên lãnh thổ Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 trở lại đây.

Ban Tổ chức phát động và tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Tác phẩm đoạt Giải nhất của mỗi thể loại thi sẽ được Ban Tổ chức đề cử tham gia Cuộc thi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dự kiến Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi khu vực vào ngày 16/9/2022.

Thông tin liên hệ để biết thêm chi tiết về Cuộc thi: Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội; Điện thoại: 024 3775 9585 - Thư điện tử: sangtacnghethuatO3@gmail.com.

Văn bản về Quyết định tổ chức kèm Thể lệ cuộc thi sáng tác nghệ thuật chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”:

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1073/Quyet-dinh-To-chuc-cuoc-thi-sang-tac-nghe-thuat-chu-de-BAO-VE-T%E1%BA%A6NG-O-DON-DE-BAO-VE-TRAI-DAT.html

Đăng ký tham gia và gửi tác phẩm dự thi tại đây: htttps://www.ozone2climate.org/joincontest

Introduction and nstructions banner for participating in the contest
 
Các tin khác