Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
1 Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(1055/QĐ-TTg)

20/07/2020 Còn hiệu lực
2 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020(594/TB-BĐKH)

16/06/2020 Còn hiệu lực
3 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu theo NĐ số 161/2018/NĐ-CP )

09/04/2020 Còn hiệu lực
4 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (48/TB-BĐKH)

09/04/2020 Còn hiệu lực
5 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam (Kèm CV 263/BĐKH) (Kèm CV 263/BĐKH)

12/03/2020 Còn hiệu lực
6 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2018(263/BĐKH)

12/03/2020 Còn hiệu lực
7 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2019(59/TB-BĐKH)

17/01/2020 Còn hiệu lực
8 Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu(Số 23/CT-TTg)

05/09/2019 Còn hiệu lực
9 Nghị quyết phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn(Số 64/NQ-CP)

04/09/2019 Còn hiệu lực
10 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam (Kèm CV 330/BĐKH-GNPT)(kèm Công văn 330/BĐKH-GNPT)

19/04/2019 Còn hiệu lực
11 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2017(330/BĐKH-GNPT)

19/04/2019 Còn hiệu lực
12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất ODS(51/2018/TT-BCT)

19/12/2018 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7