Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
1 Thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi ảnh chủ đề "Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta"(509/QĐ-BĐKH)

18/12/2018 Còn hiệu lực
2 Tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề "Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta"(508/QĐ-BĐKH)

18/12/2018 Còn hiệu lực
3 Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH (Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT)

04/09/2018 Còn hiệu lực
4 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT phê duyệt Văn kiện và Quyết định đầu tư Dự án Kế hoạch Quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II(Số 1888/QĐ-BTNMT)

13/06/2018 Còn hiệu lực
5 Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC(Số 903/QĐ-BTNMT)

20/03/2018 Còn hiệu lực
6 Nghị quyết số 120/NQ-CP Về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (120/NQ-CP)

17/11/2017 Còn hiệu lực
7 Về việc thực hiện các biện pháp giảm cầu Polyol trộn sẵn HCFC-141b(Số 2139/BTNMT-BĐKH)

03/05/2017 Còn hiệu lực
8 Quyết định số 672/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khi hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020(672/QĐ-BTNMT)

31/03/2017 Còn hiệu lực
9 Quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện ứng phó với Biến đổi khí hậu của ngành xây dựng giai đoạn 2016-2020(665/KH-UBND)

06/12/2016 Còn hiệu lực
10 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 (Phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh)(73/NQ-CPP)

26/08/2016 Còn hiệu lực
11 Nghị định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với Biến đổi khí hậu(ND119/2016/NĐ-CP)

23/08/2016 Còn hiệu lực
12 Quyết định Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậuhậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2016-2020(811/QĐ-BXD)

18/08/2016 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6