Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
1 Phụ lục Dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu(Kèm theo QĐ số 96/QĐ-BĐKH)

25/03/2024 Còn hiệu lực
2 Về việc công bố công khai giao, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu(96/QĐ-BĐKH)

25/03/2024 Còn hiệu lực
3 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam năm 2021 (kèm CV 327/BĐKH-PTCBT)(kèm CV 327/BĐKH-PTCBT)

19/03/2024 Còn hiệu lực
4 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2022(327/BĐKH-PTCBT)

19/03/2024 Còn hiệu lực
5 Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;(1188//QĐ-BTNMT )

10/05/2023 Còn hiệu lực
6 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023(122/QĐ-BĐKH)

19/04/2023 Còn hiệu lực
7 Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023(05/TB-BĐKH)

05/04/2023 Còn hiệu lực
8 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu(739/QĐ-BTNMT)

27/03/2023 Còn hiệu lực
9 Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023(03/TB-BĐKH)

20/03/2023 Còn hiệu lực
10 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030(569/QĐ-BTNMT)

14/03/2023 Còn hiệu lực
11 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu(02/TB-BĐKH)

15/02/2023 Còn hiệu lực
12 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam năm 2021 (kèm CV 1278/BĐKH-TTBVTOD)(kèm CV 1278/BĐKH-TTBVTOD)

31/12/2022 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10