Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
1 Phụ lục Quyết đinh số 09/QĐ-BĐKH(Phụ lục Quyết định 09/QĐ-BĐKH)

13/01/2021 Còn hiệu lực
2 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục BĐKH(09/QĐ-BĐKH)

13/01/2021 Còn hiệu lực
3 Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(1055/QĐ-TTg)

20/07/2020 Còn hiệu lực
4 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020(594/TB-BĐKH)

16/06/2020 Còn hiệu lực
5 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu theo NĐ số 161/2018/NĐ-CP )

09/04/2020 Còn hiệu lực
6 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (48/TB-BĐKH)

09/04/2020 Còn hiệu lực
7 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam (Kèm CV 263/BĐKH) (Kèm CV 263/BĐKH)

12/03/2020 Còn hiệu lực
8 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2018(263/BĐKH)

12/03/2020 Còn hiệu lực
9 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2019(59/TB-BĐKH)

17/01/2020 Còn hiệu lực
10 Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu(Số 23/CT-TTg)

05/09/2019 Còn hiệu lực
11 Nghị quyết phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn(Số 64/NQ-CP)

04/09/2019 Còn hiệu lực
12 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam (Kèm CV 330/BĐKH-GNPT)(kèm Công văn 330/BĐKH-GNPT)

19/04/2019 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7