Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
13 Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023(03/TB-BĐKH)

20/03/2023 Còn hiệu lực
14 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030(569/QĐ-BTNMT)

14/03/2023 Còn hiệu lực
15 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu(02/TB-BĐKH)

15/02/2023 Còn hiệu lực
16 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam năm 2021 (kèm CV 1278/BĐKH-TTBVTOD)(kèm CV 1278/BĐKH-TTBVTOD)

31/12/2022 Còn hiệu lực
17 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2021(1278/BĐKH-TTBVTOD)

31/12/2022 Còn hiệu lực
18 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu(380/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu(379/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
20 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn(378/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
21 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính(377/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng(376/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
23 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu(2828/QĐ-BTNMT)

25/10/2022 Còn hiệu lực
24 Phụ Lục Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN năm 2022(PL QĐ334)

10/10/2022 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10