Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
61 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2019(59/TB-BĐKH)

17/01/2020 Còn hiệu lực
62 Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu(Số 23/CT-TTg)

05/09/2019 Còn hiệu lực
63 Nghị quyết phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn(Số 64/NQ-CP)

04/09/2019 Còn hiệu lực
64 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam (Kèm CV 330/BĐKH-GNPT)(kèm Công văn 330/BĐKH-GNPT)

19/04/2019 Còn hiệu lực
65 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2017(330/BĐKH-GNPT)

19/04/2019 Còn hiệu lực
66 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất ODS(51/2018/TT-BCT)

19/12/2018 Còn hiệu lực
67 Thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi ảnh chủ đề "Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta"(509/QĐ-BĐKH)

18/12/2018 Còn hiệu lực
68 Tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề "Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta"(508/QĐ-BĐKH)

18/12/2018 Còn hiệu lực
69 Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH (Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT)

04/09/2018 Còn hiệu lực
70 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.(03/2018/TT-BTNMT)

14/08/2018 Còn hiệu lực
71 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT phê duyệt Văn kiện và Quyết định đầu tư Dự án Kế hoạch Quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II(Số 1888/QĐ-BTNMT)

13/06/2018 Còn hiệu lực
72 Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC(Số 903/QĐ-BTNMT)

20/03/2018 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10