Văn bản pháp luật
Phụ lục Quyết đinh số 09/QĐ-BĐKH
Ngày đăng: 13/01/2021
Số hiệu Phụ lục Quyết định 09/QĐ-BĐKH
Người ký Tăng Thế Cường
Cơ quan ban hành Cục Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Phụ lục Quyết đinh số 09/QĐ-BĐKH
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác