Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
121 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường(47/2011/QĐ-TTg)

22/08/2011 Còn hiệu lực
122 Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thủy văn; quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn(11/2011/TT-BTNMT)

11/04/2011 Còn hiệu lực
123 Quyết định ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015(2418/QĐ-BTNMT)

20/12/2010 Còn hiệu lực
124 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu(447/QĐ-TTg )

08/04/2010 Còn hiệu lực
125 Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu Khí tượng thủy văn môi trường nước và không khí (23/2009/TT-BTC)

05/02/2009 Còn hiệu lực
126 Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn(17/2008/QĐ-BTNMT)

31/12/2008 Còn hiệu lực
127 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn(09/2008/QĐ-BTNMT)

27/11/2008 Còn hiệu lực
128 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (61/2008/NĐ-CP)

08/05/2008 Còn hiệu lực
129 Thông tư Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng(11/2007/TT-BTNMT)

25/12/2007 Còn hiệu lực
130 Về việc ban hành danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu(Số 15/2006/QĐ-BTNMT)

08/09/2006 Còn hiệu lực
131 Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nghị định thư Kyoto thuộc công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu(35/2005/CT-TTG )

17/10/2005 Còn hiệu lực
132 Hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn(Số 14/2005/TTLT-BCT-BTNMT)

11/07/2005 Hết hiệu lực
Trang          11