Văn bản pháp luật
Thông báo đợt 2 - Tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát theo quy định tại Nghị định 06/NĐ-CP
Ngày đăng: 17/05/2024
Số hiệu
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Thông báo đợt 2 - Tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát theo quy định tại Nghị định 06/NĐ-CP
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác