Văn bản pháp luật
Phụ lục Dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 25/03/2024
Số hiệu Kèm theo QĐ số 96/QĐ-BĐKH
Người ký Cục trưởng Tăng Thế Cường
Cơ quan ban hành Cục Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Phụ lục Dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác