Tin tức / Hội nghị COP các Bên tham gia UNFCCC
Hội nghị Ban bổ trợ khoa học Công nghệ lần thứ 60 (SBSTA60), Ban Bổ trợ thực hiện lần thứ 60 (SBI60)
Ngày đăng: 07/06/2024
Hội nghị lần thứ 60 (SB60) Ban bổ trợ khoa học Công nghệ (SBSTA) và Ban Bổ trợ thực hiện (SBI) của Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) được tổ chức tại Bonn, Cộng hoà Liên bang Đức từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 6 năm 2024. Mục tiêu chính của Hội nghị SB60 là thúc đẩy triển khai thực hiện các quyết định đã được thông qua tại Hội nghị COP28 tổ chức tại UAE năm 2023 và chuẩn bị cho Hội nghị COP29 được tổ chức tháng 11 năm nay tại Baku, Azerbaijan.

Hội nghị lần thứ 60 (SB60) Ban bổ trợ khoa học Công nghệ (SBSTA) và Ban Bổ trợ thực hiện (SBI) của Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) được tổ chức tại Bonn, Cộng hoà Liên bang Đức

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị SB60 có đại diện đến từ các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các nội dung được tập trung thảo luận trong đợt họp này đó là: (1) Chương trình làm việc UAE về chuyển đổi công bằng (JTWP); (2) Mục tiêu định lượng toàn cầu mới về tài chính khí hậu; (3) Đánh giá nỗ lực toàn cầu GST; (4) Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho giai đoạn 2025-2035 và (5) Mục tiêu toàn cầu về thích ứng với BĐKH.

Về Chương trình làm việc chuyển đổi công bằng UAE: Tại SB60, các bên xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình làm việc về chuyển đổi công bằng (JTWP) được thiết lập tại COP28. Các quốc gia phát triển và một số quốc gia đang phát triển cho rằng phạm vi của JTWP chỉ nên tập trung vào chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi lực lượng lao động. Trong khi hầu hết các nước đang phát triển cho rằng phạm vi JTWP cần bao trùm cả 3 trụ cột xã hội, kinh tế, môi trường và phải kèm theo nguồn lực thực hiện trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và khả năng tương ứng của từng quốc gia.

Về Mục tiêu toàn cầu mới về tài chính khí hậu, đây là một trong những trọng tâm của hội nghị COP29 nhằm thảo luận mức huy động tài chính khí hậu hàng năm từ các quốc gia phát triển cho ứng phó với BĐKH tại các quốc gia đang phát triển. Mức đóng góp mới từ 2025 trở đi sẽ từ mức sàn 100 tỷ USD hiện nay trên cơ sở nhu cầu và ưu tiên của các nước đang phát triển. SB60 đang xây dựng dự thảo tài liệu đàm phán bao gồm mục tiêu, thành phần định lượng và cấu trúc của nguồn tài chính để thông qua tại Hội nghị COP29. SB60 cũng tổ chức Đối thoại Sham el-Sheikh về điều chuyển dòng tài chính và các vấn đề liên quan tới Quỹ thích ứng.

Về đánh giá nỗ lực toàn cầu (GST): SB60 tập trung thảo luận về phạm vi đối thoại hàng năm triển khai kết quả GST lần thứ nhất. Về NDC giai đoạn mới, các quốc gia tập trung thảo luận làm thế nào nâng mục tiêu trong NDC của mỗi quốc gia, cách thức đảm bảo các mục tiêu đó được thực hiện một cách minh bạch và gắn kết NDC với các mục tiêu dài hạn của từng quốc gia. Về mục tiêu toàn cầu về thích ứng BĐKH, các quốc gia thảo luận làm thế nào đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động thích ứng với BĐKH tại các quốc gia.

Đoàn công tác Việt Nam tham gia thảo luận tại Hội nghị SB60

Trong tuần đầu tham dự Hội nghị, các đại biểu phía Việt Nam trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã tích cực, chủ động tham gia các phiên đàm phán cấp kỹ thuật có liên quan và có nhiều buổi làm việc song phương với các đối tác. Thành viên của Đoàn đã thường xuyên trao đổi thống nhất các nội dung Việt Nam cần nêu ý kiến tại các cuộc họp có liên quan.

Tại phiên họp toàn thể liên quan tới nội dung Chương trình làm việc UAE về chuyển đổi công bằng (JTWP), đại diện đoàn Việt Nam đã đề nghị nhấn mạnh các cách tiếp cận đối với chuyển đổi công bằng cần dựa trên các ưu tiên phát triển do quốc gia tự quyết định; để nghị sửa “đối thoại xã hội” thành tham vấn thường xuyên với các thành phần liên quan; đề nghị nêu chi tiết hơn về các phương tiện thực hiện để phù hợp với nhu cầu của các nước đang phát triển như tăng cường hỗ trợ tài chính, đặc biệt là tài chính công và giá rẻ, tăng cường tiếp cận công nghệ sạch và nâng cao năng lực.

Tại phiên toàn thể Đối thoại UAE về triển khai kết quả COP28 về Đánh giá nỗ lực toàn cầu lần đầu tiên, đại diện đoàn Việt Nam đã đề xuất tài liệu cần đảm bảo đối thoại UAE là khuôn khổ để các Bên thảo luận việc thực hiện kết quả đánh giá nỗ lực toàn cầu; xác định khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ trong việc thực hiện NDC, đặc biệt là việc thực hiện các mục tiêu có điều kiện đã được ; khẳng định việc cung cấp tài chính từ các nước phát triển để thực hiện các mục tiêu có điều kiện trong NDC là chìa khóa để thực hiện các mục tiêu về giảm phát thải, thích ứng với BĐKH hướng tới mục tiêu 1,5 độ C.

Các đóng góp cụ thể của Việt Nam tại các phiên họp toàn thể, phiên họp kỹ thuật đã được ghi nhận. Cuộc họp SB60 sẽ tiếp tục thảo luận xây dựng các dự thảo quyết định để trình xem xét, thông qua tại Hội nghị COP29 cuối năm nay.

Chu Thị Thanh Hương

Các tin khác