Tin tức / Hội nghị COP các Bên tham gia UNFCCC
Các hoạt động quan trọng của Đoàn cấp cao Việt Nam tại COP25
Ngày đăng: 20/02/2020
Tại Phiên họp cấp cao, căn cứ vào tình hình, diễn biến của Hội nghị, Trưởng Đoàn Việt Nam đã phát biểu và nêu ba ý kiến quan trọng với Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Trần Hồng Hà đã có bài phát biểu quan trọng trong Phiên họp cấp cao của Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP25).

Một là, phải coi ứng phó với BĐKH là vấn đề đạo đức; các quốc gia có thể làm cho cuộc sống của các thế hệ hôm nay và mai sau thoát khỏi khủng hoảng BĐKH toàn cầu bằng những cam kết cụ thể và các hành động khẩn trương theo Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và Thoả thuận Paris. Việt Nam kêu gọi các quốc gia chưa hoàn thành trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp tài chính trong giai đoạn trước năm 2020 tiếp tục thực hiện trách nhiệm này bên cạnh các nghĩa vụ mới trong giai đoạn kể từ sau năm 2020. Điều này sẽ góp phần củng cố lòng tin giữa các quốc gia và dân tộc về ứng phó với BĐKH toàn cầu trong thời kỳ mới.

Hai là, đây là thời điểm quan trọng để các quốc gia một lần nữa thể hiện tình đoàn kết của mình ngay tại Madrid để hiện thực hoá cuộc cách mạng tại Paris các đây bốn năm. Cùng chung tay tạo nên chuyển đổi về mô hình phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, hướng đến nền kinh tế bền vững có khả năng chống chịu cao trước tác động của BĐKH. Quá trình chuyển đổi này cần được thực hiện trên tinh thần và áp dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính cho chuyển giao và ứng dụng công nghệ cũng như nâng cao năng lực nhằm hiện thực hoá quá trình chuyển đổi này tại các quốc gia đang phát triển.

Ba là, quá trình đàm phán về hướng dẫn thực hiện Thoả thuận Paris bao gồm Điều 6 cần phải được hoàn tất bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc của Công ước nhằm cho phép các quốc gia xây dựng và thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia đồng thời tăng cường nguồn lực tài chính cho các quốc gia đang phát triển trong quá trình thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Quá trình rà soát và cập nhật NDC cần được hoàn thành trước cuối năm 2020 với “nỗ lực cao nhất có thể” trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH. Trong đó, các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái cần được xem xét một cách đầy đủ. Vấn đề minh bạch trong thực hiện và hỗ trợ thực hiện Thoả thuận Paris đóng vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy học tập, trao đổi kinh nghiệm và củng cố niềm tin giữa các quốc gia. Bên cạnh việc tham dự phiên họp cấp cao của Hội nghị, Trưởng đoàn của Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương, đa phương trao đổi về các vấn đề hợp tác ứng phó với BĐKH; bàn về các cơ chế mới tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng đóng góp thực hiện cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia. Trưởng đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với các đối tác như: Giám đốc toàn cầu phụ trách tài nguyên và môi trường và kinh tế biển xanh của Ngân hàng Thế giới (WB); Giám đốc Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF); Giám đốc điều hành Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Giám đốc điều hành của Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Cục BĐKH

Các tin khác