Tin tức / Hội nghị COP các Bên tham gia UNFCCC
COP25 và các sáng kiến liên quan đến tài chính khí hậu
Ngày đăng: 20/02/2020
Tại Hội nghị COP25 đã đưa ra một số sáng kiến quan trọng, mở rộng hơn khả năng tài chính khí hậu cho giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Các sáng kiến tiêu biểu bao gồm:

Liên minh các Bộ trưởng Tài chính cho hành động khí hậu (hiện có 51 thành viên) đưa ra “Kế hoạch Hành động Santiago” nhằm xem xét lồng ghép các vấn đề BĐKH trong các chính sách kinh tế, tài chính quốc gia;

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) tuyên bố dừng tất cả các khoản đầu tư cho các hoạt động liên quan đến năng lượng hóa thạch, bao gồm cả khí gas, từ 2022 trở đi;

Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Chương trình “Đối tác thực hiện Thị trường các-bon” (PMI), đây là giai đoạn II của Chương trình “Đối tác sẵn sàng cho Thị trường các-bon” (PMR) với số vốn ban đầu là 100 triệu USD, sẽ tăng lên 250 triệu USD vào năm 2025 để triển khai các công cụ thị trường tại các nước tham gia Chương trình. Việt Nam đã tham gia giai đoạn I và đã tham dự phát biểu cam kết tham gia Chương trình PMI để hình thành và phát triển thị trường các-bon trong tương lai;

Sáng kiến khí hậu của Đức (IKI) công bố khoản ngân sách 35 triệu Euro trong 5 năm tới nhằm hỗ trợ các hoạt động vừa và nhỏ (mỗi hoạt động ngân sách khoảng 500 đến 800 nghìn Euro) liên quan đến loại trừ sử dụng than, tham gia của các Bên thực hiện Thỏa thuận Paris. Với khoản hỗ trợ năm 2019 cho hoạt động quy mô lớn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang làm việc với các cơ quan có liên quan của Đức để tiếp nhận hỗ trợ 30 triệu Euro trong 5 năm tới. Tại Hội nghị, đại diện hai Bộ đã làm việc với phía Đức để hoàn tất đề xuất trình Chính phủ hai nước xem xét, quyết định;

Quỹ Thích ứng (AF) huy động được 88 triệu USD từ các nước châu Âu và một số tổ chức khác để tài trợ cho các nước đang phát triển (trong đó Thuỵ Sỹ đóng góp 15 triệu USD, Đức đóng góp 32 triệu USD). Nguồn lực của Quỹ hiện tại còn hạn chế, chờ cơ chế thị trường theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris vận hành sẽ có thêm một số nguồn bổ sung;

Quỹ Khí hậu xanh (GCF) vẫn dành một khoản tiền 500 triệu USD như đã cam kết tại kỳ họp trước cho lĩnh vực lâm nghiệp để thí điểm chi trả giảm phát thải dựa vào kết quả cho giai đoạn 2014 - 2018 cho các quốc gia đáp ứng được các tiêu chí. Về đóng góp tài chính cho Quỹ, Nhật Bản công bố đóng góp 1,5 tỷ USD; Pháp cho biết đã huy động được 5 tỷ USD và tăng gấp đôi mức đóng góp; Thuỵ Điển khẳng định tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển và tăng gấp đôi mức đóng góp; Thuỵ Sỹ sẽ tăng mức đóng góp 50% (nếu được Chính phủ và Quốc hội thông qua) đạt 150 triệu USD; Ireland tăng gấp đôi mức đóng góp giai đoạn 2020-2023.

Cục BĐKH

Các tin khác