Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Cảnh báo sớm khắc phục nguy cơ thiên tai
Ngày đăng: 07/02/2017
TP.HCM đang tiến hành xây dựng bộ bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai để phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn.

 Thực hiện việc này, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các Sở, ngành liên quan nghiên cứu tích hợp các Bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai, hỏa hoạn hiện có trên địa bàn Thành phố và sớm hoàn chỉnh Bộ bản đồ số

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các Sở, ngành chức năng được giao phối hợp, cung cấp số liệu, bản đồ hiện có về các lĩnh vực ứng phó thiên tai, hỏa hoạn cho Sở TN&MT để tích hợp vào bộ bản đồ số của Thành phố.

K.Linh

Nguồn: Monre
Các tin khác