Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Ký kết Quy chế phối hợp trong lĩnh vực KTTV&BĐKH tại Nghệ An
Ngày đăng: 06/01/2017
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Sở TN&MT Nghệ An vừa ký kết Quy chế phối hợp trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 Việc ký kết Quy chế này nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTV&BĐKH trên địa bàn tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của  hai cơ quan trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, Quy chế phối hợp đã đề cập đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích phối hợp, nguyên tắc phối hợp, các nội dung phối hợp, bao gồm: tuyên truyền phổ biến pháp luật; trao đổi thông tin, tài liệu liên quan; quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, đề tài khoa học; xây dựng hệ thống dữ liệu, báo cáo trong lĩnh vực KTTV; thanh tra, kiểm tra…

Quy chế phối hợp được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm triển khai đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật về KTTV&BĐKH, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan và tình hình thực tế.

T.Bình

Nguồn: Monre
Các tin khác