Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Tăng cường công tác dự báo cảnh báo thiên tai, góp phần phòng chống thiên tai
Ngày đăng: 23/12/2016
Năm 2016, nước ta đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo; thiên tai, rét đậm, rét hại ở phía Bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; bão lũ nhiều,… Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương trong cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực cố gắng làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 Cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai

Xác định công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ TN&MT đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Quyết định số 587/QĐ- BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2016).

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 4 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Yên Bái; kiểm tra đột xuất công tác dự báo, cảnh báo KTTV và phòng tránh thiên tai ở các địa phương trong mùa mưa bão.

Bộ cũng chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo và cung cấp kịp thời các bản tin dự báo của 09 cơn bão, 05 áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa, lũ, không khí lạnh, hạn hán, xâm nhập mặn cho các cơ quan làm công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Trung ương và địa phương. Ban hành 02 Công điện chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống bão số 1 và bão số 7. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác dự báo, cảnh báo bão số 1 và mưa lũ do bão số 2 gây ra từ ngày 25/7 đến ngày 4/8/2016.

Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị nội dung đàm phán với Trung Quốc về việc chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn và thông tin xả lũ hồ chứa đầu nguồn trên hệ thống các sông biên giới; Thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các chủ công trình hồ chứa đê tiếp nhận thông tin xả lũ, phục vụ cho công tác ban hành bản tin dự báo lũ cho vùng hạ du; Lập báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 giai đoạn 2009-2015 và kế hoạch thực hiện Công ước SAR79 giai đoạn 2016 - 2020 gửi Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Thực hiện chỉ đạo Chính phủ, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu thực hiện và tổng hợp để công bố kết quả: “Cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ” trong tháng 12 năm 2016 .

Bộ đã có Công văn gửi Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cung cấp thông tin, số liệu điều tiết, vận hành của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cho cơ quan dự báo đê phục vụ công tác dự báo lũ cho vùng hạn du.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hang hải năm 1979 và Quyết định số 1278/2009/TTg ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan.

 

Nâng cao chất lượng dự báo- Rà soát, đánh giá lại công nghệ dự báo bão

Để nâng cao công tác phòng chống thiên tai, năm 2017 Bộ sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật hiện có như: Luật Khí tượng thủy văn (KTTV), các văn bản hướng dẫn Luật; Luật phòng, chống thiên tai và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Tăng cường hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của Bộ. Ban hành kế hoạch PCTT& TKCN năm 2017 để các đơn vị trực thuộc chủ động triên khai thực hiện.

Theo dõi chặt chẽ và dự báo sát diễn biến các hiện tượng KTTV nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh; Rà soát, đánh giá lại công nghệ dự báo bão hiện có và nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong dự báo bão bằng các mô hình hiện đại với hệ thống siêu máy tính để có nhiều hơn và tốt hơn các sản phẩm dự báo hiện có của Việt Nam khi bão vào Biển Đông. Xây dựng và đưa vào dự báo nghiệp vụ mô hình dự báo bão chuyên dụng; Cải tiến nội dung các bản tin dự báo bão theo hướng chi tiết và rõ ràng hơn cùng với đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về bão và các thiên tai khác cho cộng đồng như các thông tin về gió trung bình cao nhất, gió giật mạnh tức thời, vùng ảnh hưởng bão, các hiện tượng nguy hiểm kèm theo bão,... Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ dự báo viên ở Trung ương, các Đài KTTV khu vực và đặc biệt là ở các Đài KTTV tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn cho các địa phương thường xuyên có bão và các loại thiên tai khác. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư nhằm tăng cường số liệu bão trên biển với hệ thống các trạm phao, lắp đặt các trạm đo trên giàn khoan, cột BTS của các mạng viễn thông và xem xét đến khả năng bay thám sát bão bằng máy bay hoặc tên lửa nhằm xác định vị trí, cường độ, tôc độ, hướng di chuyển bão chính xác hơn.

Tăng cường họp tác song phương và đa phương để trao đổi thông tin dữ liệu KTTV, nhất là các số liệu KTTV xuyên biên giới phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai; Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh và chủ các công trình hồ chứa để có phương thức cung cấp kịp thời số liệu xả lũ cho các cơ quan dự báo KTTV trong mùa bão, lũ năm 2017 và các năm tiếp theo.

Song song với các nhiệm vu trên, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật khí tượng thủy vãn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực KTTV. Tích cực phổ biến những kiến thức về bão, lũ, hạn hán, giông, lốc,... đến mọi người dân nhằm nâng cao khả năng tự phòng, tránh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai; Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bão, lũ và các hiện tượng thiên tai khác; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động phòng, chống kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

CTTĐT

Nguồn: Monre
Các tin khác