Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Di chuyển và đổi tên Trạm Thủy văn Nậm Mức thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc
Ngày đăng: 23/12/2016
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển vừa ký phê duyệt Quyết định số 2936/QĐ-BTNMT về việc di chuyển và đổi tên Trạm Thủy văn nêu trên.

 Theo đó, căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn; Trạm Thủy văn Nậm Mức thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc được di chuyển đến vị trí Bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và đổi tên thành Trạm Thủy văn Na Sang.

Bộ giao Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia tổ chức việc thực hiện di chuyển và đổi tên Trạm Thủy văn Nậm Mức theo đúng quy định.

CTTĐT

Nguồn: Monre
Các tin khác