Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Phổ biến quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Ngày đăng: 13/12/2016
Sở TN&MT Ninh Thuận vừa tổ chức buổi tập huấn “Phổ biến quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai” cho công chức, viên chức thuộc Sở.

 
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Tại buổi tập huấn, hơn 50 công chức, viên chức đang công tác tại các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã được phổ biến về Luật phòng, chống thiên tai, Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày ngày 15/8/2014 quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai cũng được phổ biến đến các đại biểu tham dự.

Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về thiên tai, phân loại thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai và các loại bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai cho cán bộ thuộc Sở. Sau khi được tập huấn, các đại biểu đồng thời là một tuyên truyền viên nhằm phổ biến, tuyên truyền các kiến thức về thiên tai và các cách phòng tránh cho người thân và cộng đồng.

T.Minh

Nguồn: Monre
Các tin khác