Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực KTTV
Ngày đăng: 09/12/2016
Theo kế hoạch triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) được UBND TP.Hà Nội ban hành, Hà Nội thực hiện công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực KTTV.

Theo đó, thành phố sẽ rà soát, tổng hợp, lập danh mục các công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc KTTV; tổ chức cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia, xong trước ngày 31/12/2016.

Việc xây dựng và ban hành quy trình, quy định của TP.Hà Nội trong việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với BĐKH lồng ghép trong đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương, xong trước ngày 30/6/2017.

Bên cạnh đó, từ năm 2017 – 2018, TP sẽ xây dựng và triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV và BĐKH trên địa bàn thành phố phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ dữ liệu và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, hỗ trợ cộng đồng dân cư trong việc chủ động phòng tránh và ứng phó khi có sự cố, thiên tai gây ra bởi tác động của BĐKH.

Ngoài ra, trước 30/9/2017, TP sẽ hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy định, quy trình, định mức, đơn giá của TP.Hà Nội về việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV của một số công trình phải quan trắc KTTV như: Vườn Quốc gia Ba Vì, Sân bay Nội Bài, Sân bay Gia Lâm, Cáp treo tại Khu di tích Chùa Hương, các hồ thủy lợi…

TP còn xây dựng và ban hành quy định và quy trình về việc tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo cảnh báo KTTV trên địa bàn, xong trước ngày 30/6/2017.

Việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về KTTV trên địa bàn TP.Hà Nội cũng được tiến hành hàng năm.

T.Minh

Nguồn: Monre
Các tin khác