Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
COP 27 thảo luận 10 chủ đề quan trọng
Ngày đăng: 07/11/2022
Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 27), bên cạnh các hoạt động theo quy định của Công ước, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris, nước chủ nhà Ai Cập đưa ra các hoạt động theo chủ đề nhằm thúc đẩy hợp tác và tạo đồng thuận đối với các vấn đề khó khăn trong đàm phán. Tại COP27, 10 chủ đề sau đây sẽ được tổ chức.

Ngày về tài chính: Thảo luận các nội dung liên quan tới các công cụ tài chính; khả năng tiếp cận, mở rộng quy mô tài chính và đóng góp vào quá trình chuyển đổi. Một hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng sẽ được tổ chức.

Ngày về thích ứng và nông nghiệp: Thảo luận các vấn đề liên quan đến thích ứng bao gồm nông nghiệp, dinh dưỡng, sinh kế và bảo vệ vùng ven biển, tổn thất và thiệt hại giảm thiểu rủi ro thiên tai và các giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp và hệ thống lương thực trước các tác động bất lợi của khí hậu như hạn hán, lũ lụt.

Ngày về nước: Thảo luận các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên nước bền vững; khan hiếm nước, hạn hán, hợp tác xuyên biên giới và cải thiện hệ thống cảnh báo sớm.

Nước chủ nhà Ai Cập đưa ra 10 chủ đề thảo luận tại COP 27

Ngày về khử các-bon: Thảo luận về cách tiếp cận, chính sách thúc đẩy khử các-bon; giới thiệu các công nghệ nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế các-bon thấp.

Ngày về khoa học và công nghệ: Giới thiệu các công nghệ mới, đưa ra các khuyến nghị trên cơ sở những hiểu biết mới nhất của loài người về ứng phó với BĐKH.

Ngày về giải pháp: Các đại diện Chính phủ, các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng về các giải pháp khả thi như xanh hóa ngân sách quốc gia; thành phố bền vững; giao thông bền vững; quản lý chất thải; các giải pháp thay thế cho nhựa và công trình xanh…

Ngày về giới: Thảo luận về những thách thức hiện có và chia sẻ những câu chuyện thành công từ khắp nơi trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy các chính sách, chiến lược và hành động nhạy cảm về giới đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong thích ứng với BĐKH.

Ngày về năng lượng: Thảo luận, trình diễn về năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng; phát triển hydro xanh; hiệu quả năng lượng; quản lý quá trình chuyển đổi toàn cầu về năng lượng; phát triển lưới điện thông minh; lưu trữ năng lượng...

Ngày về đa dạng sinh học: Các giải pháp dựa vào tự nhiên và các hệ sinh thái; tác động của BĐKH đối với đa dạng sinh học, đại dương, các rạn san hô; dịch vụ hệ sinh thái; tác động của rác thải nhựa...

Ngày về thanh niên: Bảo đảm tiếng nói của thanh niên và thế hệ tương lai được lắng nghe; chia sẻ những câu chuyện thành công và thách thức của thanh niên trong hành động vì khí hậu.

Ngày về các tổ chức xã hội: Chia sẻ kinh nghiệm, xác định các thách thức, nâng cao vai trò và đóng góp của các tổ chức xã hội trong hành động vì khí hậu.

Chu Thanh Hương (từ Sharm el-Sheikh, Cộng hòa Ai-cập)

Các tin khác