Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Hà Nội triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn
Ngày đăng: 12/12/2016
Để Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) được Quốc hội thông qua vào ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 đi vào đời sống, UBND TP.Hà Nội đề ra kế hoạch triển khai thi hành Luật với mục đích trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến Luật đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.

Theo đó, phải phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Luật KTTV. Việc tuyên truyền phải làm rõ những điểm mới của Luật so với Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 2/12/1994. Những quy định chung, quyền và nghĩa vụ của chủ công trình KTTV, các tổ chức, cá nhân, đăng ký hoạt động KTTV, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức đối với việc quản lý công trình và chủ công trình KTTV, cá nhân, tổ chức đăng ký hoạt động KTTV; những điểm mới về công tác thông tin KTTV, quan trắc KTTV, cấp Giấy phép hoạt động KTTV…cũng cần được thông tin chi tiết.

Để tuyên truyền Luật KTTV sâu rộng đến mọi người dân, TP.Hà Nội sẽ phổ biến thông qua các kênh phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, truyền hình, áp phích…Ngay trong quý IV năm 2016 này, TP mở đợt tuyên truyền, phổ biến về Luật KTTV.

Ngoài ra, theo UBND TP.Hà Nội, kế hoạch triển khai thi hành Luật KTTV còn đề cập đến nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền HĐND và UBND TP theo quy định của Luật KTTV 2015; thực hiện công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực KTTV.

T.Minh

Nguồn: Monre
Các tin khác