Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Tài liệu Hội thảo 24/06/2020
SUMMARY REPORT ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL STRATEGY AND ACTION PLAN ON CLIMATE CHANGE, PROPOSING MEASURESTO ACCELERATE THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR PERIOD 2021 – 2030
Ngày đăng: 23/06/2020 Tải file đính kèm

 

Các tin khác