Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Tài liệu Hội thảo 24/06/2020
ASSESSING THE SITUATION OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL STRATEGY AND ACTION PLAN FOR CLIMATE CHANGE, PROPOSING SOLUTIONS TO IMPROVE THE STRATEGIC IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY IN THE 2021-2030 PERIOD
Ngày đăng: 23/06/2020 Tải file đính kèm

 

Các tin khác