Dự án /   /  Dự án nước ngoài
Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp
Ngày đăng: 21/05/2018 Tải file đính kèm
Mục tiêu của dự án nhằm giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng chất thay thế có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp trong lĩnh vực kho lạnh tại Việt Nam hiện đang sử dụng R-22 cho mục đích dịch vụ và bảo trì. Dự án tập trung vào sự phối hợp giữa Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư Montreal nhằm giảm phát thải các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ kết hợp hỗ trợ kỹ thuật, quy định và chính sách, chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức.