Văn bản pháp luật
Nghị quyết phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn
Ngày đăng: 04/09/2019
Số hiệu Số 64/NQ-CP
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Nghị quyết phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác