Văn bản pháp luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất ODS
Ngày đăng: 19/12/2018
Số hiệu 51/2018/TT-BCT
Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất ODS
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác