Tin tức / Tin hoạt động
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 29/12/2023
Chiều ngày 28/12, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu. Cùng dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Công thành dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu

Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp, kết quả đạt được của Cục trong năm 2023, đặc biệt trong việc chủ động tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ. Bộ trưởng đánh giá cao chất lượng văn bản tham mưu của Cục với cách thức thể hiện bài bản, khoa học và hiệu quả. Điều này được thể hiện qua Hội nghị COP 28, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận Bộ TN&MT có sự chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố Chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Về nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng đề nghị Cục Biến đổi khí hậu trong thời gian tới tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP. Trong đó, cần rà soát lại và đánh giá tiến độ sau 1 năm triển khai tới đây; phân tích rõ kết quả huy động nguồn lực, sự tham gia của khối nhà nước, khối tư nhân, kết quả huy động nguồn lực... Trên cơ sở này tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện tốt vai trò Trưởng Ban thư ký JETP.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh biểu dương Cục Biến đổi khí hậu với những kết quả đạt được trong năm 2023

Cùng với nhiệm vụ tiếp tục triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục cần làm tốt công tác phối hợp liên ngành và địa phương, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trở thành đầu mối huy động nguồn lực ODA cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng chỉ đạo Cục Biến đổi khí hậu tăng cường triển khai công tác hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính, trên cơ sở kết quả kiểm kê và đánh giá tổng thể tiến độ giảm phát thải khí nhà kính để có thể đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giảm phát thải của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị Cục tập trung nghiên cứu tham mưu và phát triển thị trường các-bon. Hiện nay, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Trong năm 2024, Cục Biến đổi khí hậu cần khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị tuyên truyền, tập huấn, trao đổi các nội dung liên quan, đặc biệt là tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân hiểu về các quy định pháp luật, chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục BĐKH tiếp tục tham mưu triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long; chủ động nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá nhận diện tình hình trong nước để làm cơ sở xây dựng các chính sách quản lý các hoạt động ứng phó với BĐKH phù hợp. Công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu cần được xem xét gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm sinh kế cho nhân dân, giúp đất nước tăng sự chủ động trong trong ứng phó với BĐKH gắn với phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

Trên tinh thần phát huy các kết quả đạt được, Bộ trưởng yêu cầu tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục tập trung công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn bộ cán bộ, đảng viên để nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết: Trong năm qua, Cục đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Bộ. Trong đó, tham mưu cho Bộ trình Thủ tướng Chính phủ 7 văn bản, đề án; trình Bộ trưởng 8 văn bản hướng dẫn, quyết định, thông tư phục vụ công tác quản lý nhà nước về BĐKH. Cục cũng đã tham mưu cho Bộ ban hành văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) năm 2022, cũng như lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch. Hoàn thành kiểm tra định kỳ việc chấp hành pháp luật về BĐKH, việc tuân thủ các quy định hiện hành tại một số địa phương.

Về thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Cục Biến đổi khí hậu đã tham mưu trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Cục đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP trình Thủ tướng Chính phủ và đã được tổ chức Lễ công bố tại COP28 ngày 1/12/2023. Đây là cơ sở để thu hút nguồn hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, các định chế quốc tế cho việc triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng công bằng.

Cục trưởng Tăng Thế Cường cho biết các quy định pháp luật ứng phó với BĐKH đã được thiết lập khá đầy đủ

“Riêng trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Cục đã chủ trì và tham gia tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn. Đến nay, các quy định pháp luật ứng phó với BĐKH đã được thiết lập khá đầy đủ, từ quy định của luật đến nghị định và thông tư quy định hướng dẫn chi tiết để công tác quản lý nhà nước về BĐKH đi vào cuộc sống” – ông Tăng Thế Cường nhấn mạnh.

Năm qua, Cục đã hoàn thiện Đề án trình Bộ trình Chính phủ và tham gia Đoàn Việt Nam dự Hội nghị COP28 tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tại Hội nghị COP28, Đoàn Việt Nam đã tham gia thực chất và có nhiều hoạt động đóng góp quan trọng cho sự thành công của Hội nghị, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Cục đã tổ chức xây dựng các nội dung, báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nội dung ứng phó với BĐKH trong Nghị quyết 24-NQ/TW; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề xuất “Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030” với nhiều mục tiêu quan trọng.

Cục đã phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất xây dựng các quy định quản lý tín chỉ các-bon. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các chương trình hành động, kế hoạch về ứng phó với BĐKH; triển khai thực hiện các đề án, chiến lược về BĐKH. Các nhiệm vụ chuyên môn khác của Cục cũng được tập trung triển khai theo đúng kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, trong năm qua, Cục đã đảm bảo trách nhiệm của Cơ quan đầu mối giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo COP26 và Ban Thư ký JETP. Cụ thể, Cục đã làm tốt công tác đôn đốc các Bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp, các bên có liên quan triển khai công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, nhóm các đối tác và các định chế tài chính quốc tế tham mưu cho Bộ triển khai Tuyên bố chính trị JETP.

Về hợp tác quốc tế, hiện, Cục đã và đang có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, trong đó các đối tác có hợp tác chặt chẽ gồm 13 nước và 35 tổ chức quốc tế. Nội dung và kết quả của hoạt động hợp tác quốc tế đã cung cấp nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật phục vụ quản lý nhà nước về BĐKH.

Ông Nguyễn Kim Tuyển, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Cục trưởng Tăng Thế Cường cho biết, Cục sẽ tiếp tục triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động, kế hoạch về ứng phó với BĐKH; tiếp tục tham mưu cho Bộ, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, trọng tâm là triển khai Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP; tham mưu, tổ chức đàm phán, triển khai thỏa thuận với các đối tác quốc tế để trao đổi tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính...

Cục cũng sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu về BĐKH; chủ động nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá nhận diện tình hình trong nước để làm cơ sở xây dựng các chính sách quản lý các hoạt động ứng phó với BĐKH phù hợp.

Bộ trưởng trao Bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tham gia Hội nghị COP 28 cho lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu, trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, trong năm 2023, đây là thành quả của sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, cùng với đội ngũ cán bộ tận tâm, chuyên nghiệp. Đặc biệt, công tác chuẩn bị Hội nghị COP 28 đã tạo tiếng vang, hình ảnh tốt về Việt Nam. Cục cũng đang đứng trước cơ hội lớn thu hút nguồn tài chính quốc tế và cần tận dụng tốt các nguồn lực này trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đăng Quốc Khánh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tham gia Hội nghị COP 28

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tham gia Hội nghị COP 28

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Thứ trưởng Lê Công Thành đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tham gia Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 28).

Khương Trung - Khánh Ly

Các tin khác