Tin tức / Tin hoạt động
Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023
Ngày đăng: 20/03/2023
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

1. Về hướng dẫn thí sinh ôn tập

- Thời gian: từ 09h00 ngày 24 tháng 3 năm 2023 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở Trung tâm Hải Văn, số 8 Pháp Đài Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Khai mạc kỳ xét tuyển

- Thời gian: từ 08h30 ngày 03 tháng 4 năm 2023 (Thứ hai).

- Địa điểm: Tầng 3, Trụ sở Trung tâm Hải Văn, số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng Cục Biến đổi khí hậu, điện thoại: 0903682899.

Cục Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo./.

Toàn văn thông báo được đăng tải: http://www.dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1104/Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-nam-2023.html

Các tin khác