Tin tức / Tin hoạt động
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
Ngày đăng: 15/12/2021
Với mục đích tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; có tính ứng dụng và giá trị cao đời sống xã hội, phục vụ hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.

Cuộc thi nhằm lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc phục vụ tuyên truyền, nhân rộng, nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn công tác quản lý nhà nước với các hoạt động xã hội, cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai.

 Các tập thể, cá nhân đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam; công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài hoặc cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

1. Nội dung

Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến, mô hình có hiệu quả triển khai trong thực tiễn hoặc triển vọng về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai như các ý tưởng, sáng kiến, mô hình trong: xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, phát triển sinh kế, phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông...

+ Các bài viết có ý tưởng, sáng kiến; các bản vẽ tay, vẽ trên nền tảng công nghệ; các mô hình được thiết kế, lắp ráp... phản ánh được về thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ rủi ro và những tác động của thiên tai.

+ Tác phẩm dự thi được triển khai trong các ngành, lĩnh vực, đời sống xã hội phản ánh sự chung sức, cùng hành động của cộng đồng đối với ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta.

+ Tác phẩm dự thi đã và đang được ứng dụng trong thực tế hoặc có hướng phát triển, ứng dụng trong tương lai.

2. Tác phẩm tham dự Cuộc thi được định dạng qua 03 hình thức:

+ Tác phẩm viết

+ Tác phẩm vẽ, gồm vẽ tay trên nền giấy và vẽ trên nền tảng công nghệ.

+ Mô hình mô phỏng.

3. Thời gian gửi tác phẩm tham dự: Các tác giả gửi bản gốc, hồ sơ, mô hình công trình tới địa chỉ: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm tham gia cuộc thi kể từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 (theo dấu bưu điện hoặc xác nhận thông tin trên hồ sơ điện tử).

4. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và trao chứng nhận cho các tác phẩm tiêu biểu, suất sắc: Tổng số 44 giải thưởng (gồm 31 giải cá nhân và 13 giải tập thể).

Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ www.monre.gov.vn; Cục Biến đổi khí hậu, địa chỉ www.dcc.gov.vn; thông tin thông qua các kênh truyền thông khác.

Thông tin liên hệ

 Trong quá trình tham gia dự thi, các vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị liên hệ: ông Nguyễn Hữu Linh, Cục Biến đổi khí hậu, điện thoại 0975120589/0974428188 hoặc qua địa chỉ thư điện tử của Ban Tổ chức Cuộc thi: mohinhungphobdkh@gmail.com./.

tải Quyết định Tổ chức Cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai": http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1076/To-chuc-Cuoc-thi-De-xuat-mo-hinh-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau,-giam-nhe-rui-ro-thien-tai.html

tài Thể lệ cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai": http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1078/The-le-cuoc-thi-De-xuat-mo-hinh-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau,-giam-nhe-rui-ro-thien-tai.html

BAN TỔ CHỨC

Các tin khác