Tin tức / Tin hoạt động
Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2019
Ngày đăng: 20/01/2020 Tải file đính kèm
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tẩng Ô dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp, Cục Biến đổi khí hậu thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019.

Toàn văn thông báo kết quả:

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1057/Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-nam-2019.html