Tin tức / Tin hoạt động
Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Biến đổi khí hậu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng: 09/08/2019
Sáng ngày 08/8/2019 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ IV (2019-2024), Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có bà Vũ Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TNMT. Về phía Cục Biến đổi khí hậu có ông Tăng Thế Cường - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Lãnh đạo Cục và toàn thể đoàn viên công đoàn Cục Biến đổi khí hậu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có: ông Phạm Văn Tấn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, bà Trương Thị Yến - Ủy viên BCH Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục, ông Nguyễn Toàn Thắng - Ủy viên BCH Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Ứng phó Biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Văn Tấn, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Toàn Thắng thay mặt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ III báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ III (2014-2019); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Biến đổi khí hậu đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ trước đã đề ra; hoạt động của các cấp công đoàn đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Cục Biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới.

Những thành tích và kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp chặt chẽ của các công đoàn bộ phận, tinh thần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ đoàn viên trong các tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Cục Biến đổi khí hậu.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm: Xây dựng chương trình công tác toàn nhiệm kỳ; hàng năm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Ban chấp hành công đoàn, nắm bắt thông tin để có biện pháp giải quyết những kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tập trung cải tiến công tác chỉ đạo, tăng cường kiểm tra cơ sở mà trọng tâm là việc thực hiện chế độ, chính sách và nhiệm vụ của công đoàn viên, người lao động. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đoàn trong việc thực hiện chức trách của tổ chức công đoàn. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức để nắm bắt và triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn của đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện thông tin, báo cáo đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Bà Vũ Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TNMT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa III đồng chí Vũ Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường nhất trí với các bản báo cáo trên, đồng tình với các ý kiến tăng cường giao lưu các hoạt động văn hóa - văn nghệ giữa các công đoàn cơ sở. Cần đổi mới hoạt động để Công đoàn không ngừng lớn mạnh, phối hợp với chính quyền phát huy quyền làm chủ của người lao động. Công đoàn cơ sở cần xây dựng những vấn đề then chốt phối hợp với chính quyền chăm lo quyền lợi của người lao động.

Ông Tăng Thế Cường - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Cục Biến đổi khí hậu, đồng chí Tăng Thế Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu đánh giá cao hoạt động và đóng góp của Ban chấp hành Công đoàn khóa III, sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra của Ban chấp hành và các đoàn viên Công đoàn Cục. Đồng thời, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn Cục trong thời gian tới:

- Một là, thực hiện tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, đặc biệt là trong công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Hai là, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy chế, nội quy lao động, duy trì thường xuyên phong trào xây dựng đơn vị văn minh, xây dựng mô hình “Văn phòng xanh” trong toàn Cục.

- Bốn là, tiếp tục tham gia tích cực triển khai thực hiện tốt các chương trình từ thiện, an sinh xã hội, chú trọng quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, chủ động tạo chất keo gắn bó, tạo khối đoàn kết nội bộ và tập thể vững mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) ra mắt toàn thể đại hội.

Chúc mừng Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chúc mừng các đồng chí BCH khóa III đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024

Toàn cảnh đại hội Công đoàn Cục Biến đổi khí hậu

Cục BĐKH

Các tin khác