Tin tức / Tin hoạt động
Thí điểm xây dựng thị trường các-bon chất thải rắn
Ngày đăng: 03/05/2019
Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu thí điểm chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn tại Việt Nam”, trong khuôn khổ Dự án: Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường cac-bon tại Việt Nam (Dự án VNPMR) do Ngân hàng thế giới tài trợ.

TS Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) và TS Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Giám đốc Dự án VNPMR (Bộ TN&MT) đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự còn có đại diện các cơ quan đầu mối tham gia Dự án VNPMR của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư và Tài chính; Sở Xây dựng của các thành phố lớn, Hiệp hội môi trường và các khu đô thị Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Công ty Môi trường đô thị thuộc các địa phương, các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước cùng Ngân hàng thế giới, Đại sứ quán Anh quốc…  

 

Các đại biểu tham dự hội thảo

 


Hội thảo tập trung giới thiệu các nội dung chính và lộ trình thực hiện các hoạt động hướng tới xây dựng thị trường các bon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn ở Việt Nam. Đặc biệt, phân tích tiềm năng áp dụng các công cụ thị trường trong lĩnh vực chất thải rắn, bao gồm xây dựng chương trình tạo tín chỉ cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị tại Việt Nam và xây dựng hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu về phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải rắn; xây dựng quy trình MRV cho chương trình tạo tín chỉ tiềm năng trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn; xác định các công cụ định giá cacbon và lộ trình áp dụng ở Việt Nam.

 

  TS. Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu khai mạc hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục biến đổi khí hậu, Giám đốc Dự án VNPMR nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả các nội dung nêu trên, công việc quan trọng đầu tiên là thực hiện giám sát các chỉ tiêu giảm nhẹ phát thải KNK. Điều này đòi hỏi chúng ta cần xây dựng một hệ thống MRV một cách rõ ràng, minh bạch, phù hợp với điều kiện Việt Nam và quy định quốc tế.

Hội thảo đã có các bài trình bày về tổng quan dự án VNPMR và định hướng xây dựng hệ thống chính sách định giá các bon tại Việt Nam; Mục tiêu và hoạt động của hợp phần chất thải rắn; giới thiệu thị trường các bon và tác động đến hoạt động dự án, dự thảo kế hoạch thực hiện; Hiện trạng quản lý chất thải rắn và giải pháp tiềm năng giảm phát thải KNK tại Việt Nam. Đại diện URENCO Hà Nội và Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương cũng chia sẻ kinh nghiệm và hiện trạng quản lý chất thải rắn tại địa phương.

Xung quanh các nội dung này, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, nhấn mạnh những vấn đề về cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu về các hoạt động liên quan phát thải KNK, kiểm kê KNK nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn; những bất cập, tồn tại, hạn chế trong việc đo đạc, báo cáo và thẩm tra các hoạt động phát thải KNK, qua đó đề xuất các biện pháp cải thiện chất lượng kiểm kê KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn. Bên cạnh đó, đề xuất làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan (trung ương, địa phương và doanh nghiệp) trong việc triển khai hệ thống MRV đối với lĩnh vực quản lý chất thải rắn nhằm chuẩn bị tốt cho việc xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải KNK ở Việt Nam đang được các Bộ khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Khánh Ly

 

 

Dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường cac-bon tại Việt Nam (Dự án VNPMR) do WB tài trợ nhằm tăng cường năng lực xây dựng công cụ thị trường để giảm phát thải KNK tại Việt Nam.

Dự án sẽ triển khai các hoạt động chính là tăng cường năng lực xây dựng phương pháp định giá cacbon, thông qua hỗ trợ nền tảng cho các công cụ thị trường, từ đó tạo điều kiện cho chính sách định giá cacbon qua việc tập trung vào đánh giá các phương án định giá cacbon hiện có tại Việt Nam và xây dựng các công cụ kỹ thuật và quản lý nhằm thực hiện các công cụ thị trường.

Các tin khác