Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Bản tin ô dôn
Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất xốp - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II
Ngày đăng: 13/05/2018 Tải file đính kèm
Nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiêu thụ ít hơn 20 tấn HCFC-141b) chuyển đổi sang sản xuất phi HCFC một cách hiệu quả về chi phí, dự án cũng sẽ tài trợ nâng cấp từ 2 đến 4 hệ thống nhà xưởng, sẽ lựa chọn cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất xốp và cung cấp hóa chất đã hoạn thành hệ thống cơ sở hạ tầng nhà xưởng. Những hệ thống nhà xưởng này sẽ cung cấp polyol trộn sẵn không chứa HCFC cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, dự án sẽ tài trợ chuyển đổi cho một doanh nghiệp sử dụng 100 tấn HCFC-22 trong năm 2014 để sản xuất xốp XPS. Kinh phí được duyệt nhằm loại trừ HCFC-141b và HCFC-22 trong lĩnh vực sản xuất xốp là 5,52 triệu Đôla Mỹ và 613,568 Đôla Mỹ tương ứng.