Văn bản pháp luật
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 15/02/2023
Số hiệu 02/TB-BĐKH
Người ký Cục trưởng Tăng Thế Cường
Cơ quan ban hành Cục Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác