Văn bản pháp luật
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Ngày đăng: 09/04/2020
Số hiệu 48/TB-BĐKH
Người ký Tăng Thế Cường
Cơ quan ban hành Cục Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác