Tin tức / Tin hoạt động
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
Ngày đăng: 16/06/2020
Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ô dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp tại Quyết định số 183/QĐ-BĐKH ngày 08/04/2020 của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; căn cứ kết quả phỏng vấn của thí sinh.

Cục Biến đổi khí hậu thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020. Toàn văn Thông báo số 594/TB-BĐKH ngày 16 tháng 6 năm 2020 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 có thể xem và tải về tại đây.

 

Các tin khác