Nghiên cứu và Ấn phẩm
Sách: Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng Sách: Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng Ngày đăng: 13/08/2014 Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Trong đó, đồng bằng sông...
Sách: Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Sách: Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Ngày đăng: 12/08/2014 Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được toàn nhân loại quan tâm. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội và môi trường toàn cầu. Trong những năm...
Trang    1   2