Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ Cục Biến đổi khí hậu đợt II năm 2018
Ngày đăng: 22/11/2018
Ngày 22/11/2018, Đoàn kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành hoạt động kiểm tra thường niên theo thông báo tại Văn bản số 5910/BTNMT-KHCN ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ đợt II năm 2018 của Cục Biến đổi khí hậu. Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn kiểm tra gồm cán bộ của Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính. Về phía đại diện Cục Biến đổi khí hậu có Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục và các chủ nhiệm đề tài tham dự.

Đại diện Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục BĐKH báo cáo các hoạt động

 

Đại diện Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế của Cục đã báo cáo với Đoàn kiểm tra các nội dung thực hiện trong năm 2018 bao gồm:

Về đề tài cấp Bộ: Cục đã và đang thực hiện 01 đề tài chuyển tiếp từ năm 2016, 02 đề tài chuyển tiếp từ năm 2017, 02 đề tài mở mới năm 2018. Về đề tài cấp cơ sở: Cục có 01 đề tài chuyển tiếp thực hiện năm 2017, 2018 và 03 đề tài thực hiện năm 2018, 2019. Các đề tài đang triển khai đúng tiến độ đề ra, kinh phí giải ngân phù hợp với kết quả thực hiện.

 Về ứng dụng, chuyển giao: Giai đoan 2015-2018, Cục có 01 đề tài cấp Bộ liên quan lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính, đã ban hành Quyết định 2359/QĐ-TTg ngày 22/11/2015 về việc phê duyệt hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính, đến nay đề tài này vẫn được ứng dụng trong việc xây dựng Thông báo quốc gia cập nhật và Thông báo quốc gia 3.

 Về thực hiện cải cách hành chính: Cục đã ban hành tiêu chuẩn ISO theo Quyết định 352/QĐ-BĐKH ngày 10/10/2018 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 Về tình hình xây dựng tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cục đã đề xuất Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về sử dụng các chất trợ nở có tính cháy trong sản xuất xốp trong giai đoạn 2019 - 2020. Bên cạnh đó đang xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp.

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại: Cục đã tham gia một số hoạt động xây dựng hàng rào kỹ thuật trong thương mại liên quan đến việc thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, góp ý kiến đối với danh mục khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao. Ngoài ra Cục đã và đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý các chất phá hủy tầng Ô-dôn.

Hợp tác quốc tế: Với định hướng ưu tiên, đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, Cục đã tích cực tham gia, tổ chức nhiều diễn đàn, Hội nghị, hội thảo trong khu vực, quốc tế về biến đổi khí hậu, đặc biệt chú trọng và thực hiện tốt công tác đàm phán, đẩy mạnh hiệu quả, nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Các đối tác phát triển đã có cam kết mạnh mẽ để hỗ trợ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam thông qua Chương trình SP-RCC và nhiều chương trình, Dự án khác nhau trên phạm vi cả nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Tổ thư ký Ủy ban hỗn hợp thực hiện cơ chế tín chỉ chung JCM với đối tác Nhật Bản; Cơ quan đầu mối quốc gia cho Tổ chức mạng lưới trung tâm công nghệ khí hậu (CTCN),… Đã chủ trì, tổ chức xây dựng phương án đàm phán tại Hội nghị COP 23, và hội nghị COP 24 sắp diễn ra,…

Toàn cảnh cuộc họp

 

Nhìn chung, trên cơ sở các nội dung kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, đợt II, Cục Biến đổi khí hậu thực hiện đảm bảo về tiến độ đề ra, phù hợp với nguồn kinh phí được cấp. Các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ được Cục triển khai có trọng tâm, trọng điểm, được đánh giá cao phản ánh được định hướng phát triển kinh tế, xã hội, lồng ghép vào các chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Công tác quản lý Khoa học, Công nghệ của Cục đang từng bước được kiện toàn. Các nhiệm vụ được quản lý chặt chẽ đảm bảo yêu cầu về khoa học cũng như quy định về Tài chính. Đối với việc cấp kinh phí hoạt động khoa học, công nghệ hàng năm còn hạn chế nên việc triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ lĩnh vực biến đổi khí hậu còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, rất mong nhận được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian sắp tới.

 Cục BĐKH

Các tin khác